Createtoday richt zich op toegepaste innovatie en procesmanagement (en procesinnovatie). De vernieuwingspotentie zit hierbij vaak in het ontwikkelen van nieuwe business modellen,

Om een nieuw idee of concept succesvol op de markt te brengen gaat het daarbij vooral om het bijeenbrengen van de juiste mensen en partijen, communicatie met alle belanghebbers en doelgroepen in de markt en ondernemerschap tonen in de vooruitgang waar men voor staat.