Createtoday voert strategisch advies en projecten uit bij organisaties in verschillende sectoren. De behoefte om duurzaam te vernieuwen op een creatieve en resultaat gerichte wijze

is de belangrijkste reden om Createtoday te benaderen. Gedreven door ideeen en gespotte kansen neemt Createtoday ook vaak zelf het initiatief om partijen te benaderen en initiatieven op te pakken. De kennis, ervaring en het netwerk dat Createtoday opdoet in projecten bij verschillende organisaties leidt vanzelf tot transsectorale innovatie.